ชื่อเรื่องคู่มือการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่สี่ (พ.ศ.2545-2549) ไปสู่การปฏิบัติ
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง659.2
เล่มที่ค-ค
หัวเรื่อง1.กรมประชาสัมพัน์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า23 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005640อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ