ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2549
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก351.2
เลขผู้แต่งส-ข
หัวเรื่อง1.ข้าราชการพลเรือนดีเด่น - - บัญชีรายชื่อ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า320 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005750จองหนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ