ชื่อเรื่องผู้นำศาสนาอิสลามจากกลุ่มประเทศมุสลิม เข้าร่วมพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการศาสนา กระทรวงวัฒธรรม
เลขเรียกสร 297.6
เลขผู้แต่งก-ผ
หัวเรื่อง1.ผู้นำศาสนาอิสลาม.
2.ผู้นำ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005752อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)
ย้อนกลับ