ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมาตรการที่มีผลใช้บังคับ รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขเรียก333.73
เลขผู้แต่งส-ค
หัวเรื่อง1.ที่ดิน - - การใช้ประโยชน์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า235 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005754อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ