ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2549 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ผู้แต่งคนที่ 1ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง332.405
เล่มที่ธ-ร
หัวเรื่อง1.รายงานประจำปี 254
2.
3.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า40 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005763อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ