ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูล : Database system
ผู้แต่งคนที่ 1สมจิตร อาจอินทร์
เลขเรียก005.74
เลขผู้แต่งส-ร
เลขมาตรฐานสากล9746749331
หัวเรื่อง1.การจัดการฐานข้อมูล.
2.ฐานข้อมูล.
3.การออกแบบฐานข้อมูล.
ครั้งที่พิมพ์10
สถานที่พิมพ์ขอนแก่น
สำนักพิมพ์ขอนแก่นการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
ราคา220
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า326 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดแนะนำระบบสารสนเทศ -- การจัดการฐานข้อมูล -- สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล -- โมเดลแบบ E-R -- โมเดลเชิงสัมพันธ์และการนอร์มัลไลซ์ -- การออกแบบฐานข้อมูล -- การคงสภาพและความปลอดภัยของข้อมูล -- SQL ภาษามาตรฐานสำหรับการประมวลผลฐานข้อมูล -- FoxPro กับการจัดการฐานข้อมูล -- ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรมเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005969อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ