ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า62 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
ย้อนกลับ