ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 1
ผู้แต่งคนที่ 1วัชรี รมยะนันท์
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งว-พ
หัวเรื่อง1.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ, 2279-235
2.
3.ราชวงศ์จักรี.
4.กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย.
ราคา255
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า123 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006051อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ