ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 6
ผู้แต่งคนที่ 1ปิ่น มาลากุล
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งป-พ
หัวเรื่อง1.ราชวงศ์จักรี.
2.กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย.
3.มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-246
4.
ราคา255
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า95 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006056อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ