ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 8
ผู้แต่งคนที่ 1สมโรจน์ สวัสดกุล ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งส-พ
หัวเรื่อง1.ราชวงศ์จักรี.
2.กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย.
3.อานันทมหิดล, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา, 2468-248
4.
ราคา255
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า83 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006058อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ