ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 9
ผู้แต่งคนที่ 1จรูญพันธุ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งจ-พ
หัวเรื่อง1.กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย.
2.ราชวงศ์จักรี.
3.ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
ราคา255
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า159 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006059อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ