ชื่อเรื่องกฤษฎาภินิหารอันบดบังมิได้
ผู้แต่งคนที่ 1คึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งค-ก
เลขมาตรฐานสากล9749906357
หัวเรื่อง1.นเรศวรมหาราช, สมเด็จพระ.
2.ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2548
ราคา95
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า94 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006066อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ