ชื่อเรื่องธรรมคดี
ผู้แต่งคนที่ 1คึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
เลขเรียก294.315
เลขผู้แต่งค-ธ
เลขมาตรฐานสากล9749906306
หัวเรื่อง1.ธรรมะ.
2.พุทธศาสนากับสังคม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2548
ราคา115
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า134 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006080อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ