ชื่อเรื่องคำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)
ผู้แต่งคนที่ 1จิรนิติ หะวานนท์
เลขเรียก342.06
เลขผู้แต่งจ-ค
เลขมาตรฐานสากล9749493192
หัวเรื่อง1.กฎหมายปกครอง.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2549
ราคา60
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า101 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006132อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ