ชื่อเรื่องคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แต่งคนที่ 1พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
เลขเรียก342.593
เลขผู้แต่งพ-ค
เลขมาตรฐานสากล9789742884706
หัวเรื่อง1.การปกครองท้องถิ่น - - คดี.
2.วิธีพิจารณาคดีปกครอง.
3.กฎหมายปกครอง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
ราคา150
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า166 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006140อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ