ชื่อเรื่องเทพ บูชาอย่างไรให้ใจเป็นสุข
ผู้แต่งคนที่ 1ษรวัฒน์
เลขเรียก235.3
เลขผู้แต่งษ-ท
เลขมาตรฐานสากล9749560174
หัวเรื่อง1.เทพยดา.
2.เทพ สุนทรศารทูล - - ผลงาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์จูปิตัส
ปีที่พิมพ์2550
ราคา108
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า310 หน้า
ภาษาth



เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006169อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ