ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก351.1
เลขผู้แต่งส-ร
เลขมาตรฐานสากล9749646762
หัวเรื่อง1.ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2549
ราคา90
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า111 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006182อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ