ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.67
เลขผู้แต่งส-พ
เลขมาตรฐานสากล9744631392
หัวเรื่อง1.ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
2.ข้าราชการพลเรือน -- เงินเดือน.
3.เงินเดือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2548
ราคา90
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า112 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006183อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ