ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ภาคผนวก
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.387
เลขผู้แต่งส-ร
เลขมาตรฐานสากล9707289717
หัวเรื่อง1.งานสารบรรณ.
2.หนังสือราชการ.
ครั้งที่พิมพ์21
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
ราคา65
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า116 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006187อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ