ชื่อเรื่องระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก352.67
เลขผู้แต่งส-ร
หัวเรื่อง1.ข้าราชการ -- การลา.
2.ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ครั้งที่พิมพ์3
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2543
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า232 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006197อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ