ชื่อเรื่องค่าควรเมือง
ผู้แต่งคนที่ 1กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียก332.4
เลขผู้แต่งก-ค
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9747700484
หัวเรื่อง1.กรมธนารักษ์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า191 หน้า.
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006245, ฉ.1อยู่หนังสืออ้างอิง
006246, ฉ.2อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ