ชื่อเรื่องรายงานผลการตรวจราชการ เสนอ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์)
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานธนารักษ์จังหวัดภูเก็ต
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง352.88
เล่มที่ส-ร
หัวเรื่อง1.การตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์.
2.สำนักงานธนารักษ์จังหวัดภูเก็ต.
สถานที่พิมพ์ภูเก็ต
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดภูเก็ต
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า30 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006330อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ