ชื่อเรื่องสรุปการจัดผังแม่บทการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (Master Plan)
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำปาง
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง346.043
เล่มที่ส-ส
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ - - ลำปาง.
สถานที่พิมพ์ลำปาง
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำปาง
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า28 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006350อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ