ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก351.102
เลขผู้แต่งส-พ
เลขมาตรฐานสากล9749946848
หัวเรื่อง1.ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า138 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006374อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ