ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กับเนติบัณฑิตยสภา ฉบับเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ผู้แต่งคนที่ 1เนติบัญฑิตยสภา
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งน-พ
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9789748042312
หัวเรื่อง1.ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
ราคา175
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า299 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006409, ฉ.1อยู่หนังสืออ้างอิง
006410, ฉ.2อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ