ชื่อเรื่องสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน
ผู้แต่งคนที่ 1วินทร์ เลียววาริณ
เลขเรียกรส
เลขผู้แต่งว-ส
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9748585506
หัวเรื่อง1.เรื่องสั้น.
2.สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2537
ราคา185
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า345 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006462, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
008781, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ