ชื่อเรื่องธรรมะกับการเมือง
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.311
เลขผู้แต่งพ-ธ
เลขมาตรฐานสากล9744093196
หัวเรื่อง1.นักการเมือง - - แง่ศาสนา.
2.พุทธศาสนากับการเมือง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
ปีที่พิมพ์2546
ราคา200
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า367 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006520อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ