ชื่อเรื่องพจนานุกรม ฉบับมติชน
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักพจนานุกรม มติชน
เลขเรียก495.913
เลขผู้แต่งส-พ
เลขมาตรฐานสากล9744322640
หัวเรื่อง1.ภาษาไทย - - พจนานุกรม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2547
ราคา780
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า1,061 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006529อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ