ชื่อเรื่องตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป
ผู้แต่งคนที่ 1สุรเกียรติ อาชานุภาพ
เลขเรียก610
เลขผู้แต่งส-ต
เลขมาตรฐานสากล9748317382
หัวเรื่อง1.การรักษาโรค.
2.การวินิจฉัยโรค.
3.การตรวจสุขภาพ.
4.โรค - - การควบคุมและป้องกัน.
ครั้งที่พิมพ์3
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
ปีที่พิมพ์2544
ราคา750
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า950 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006552อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ