ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขเรียก929.815
เลขผู้แต่งส-ป
เลขมาตรฐานสากล9742611231
หัวเรื่อง1.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - - ไทย.
2.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2550
ราคา800
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า764 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006554อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ