ชื่อเรื่องคมธรรม คำคม พุทธทาส
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.315
เลขผู้แต่งพ-ค
เลขมาตรฐานสากล9748128306
หัวเรื่อง1.คติธรรมทางพุทธศาสนา.
2.ธรรมกับชีวิตประจำวัน.
สถานที่พิมพ์นนทบุรี
สำนักพิมพ์อนัญญา
ปีที่พิมพ์2550
ราคา110
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า127 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006559อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ