ชื่อเรื่องสวรรค์ในทุกอิริยาบด
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.314
เลขผู้แต่งพ-ส
เลขมาตรฐานสากล9748813363
หัวเรื่อง1.ธรรมกับชีวิตประจำวัน.
2.ธรรมเทศนา.
สถานที่พิมพ์นนทบุรี
สำนักพิมพ์อนัญญา
ปีที่พิมพ์2550
ราคา120
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า144 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006568อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ