ชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ ที่จะตรัสรู้ต่อจาก {34}เจ้าชายสิทธัตถะ{34}
ผู้แต่งคนที่ 1บารมี
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งบ-พ
เลขมาตรฐานสากล9789743999178
หัวเรื่อง1.พระพุทธเจ้า.
2.พุทธศาสนา.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์พระนคร
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหากุฎราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2550
ราคา250
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า406 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006615อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ