ชื่อเรื่องคดีปกครองใกล้ตัว : ชาวบ้านฟ้องราชการ
ผู้แต่งคนที่ 1พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
เลขเรียก342.593
เลขผู้แต่งพ-ค
เล่มที่2
เลขมาตรฐานสากล9749577795
หัวเรื่อง1.กฎหมายปกครอง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2546
ราคา95
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า128 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006652อยู่หนังสือทั่วไป
006653อยู่หนังสือทั่วไป
006654อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ