ชื่อเรื่องรวมบทกลอนใจจากปฏิทินธรรม พุทธศักราช 2537 - 2549 ฉบับไทย - อังกฤษ
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.315
เลขผู้แต่งพ-ร
เลขมาตรฐานสากล9744096519
หัวเรื่อง1.ธรรมะ.
2.ธรรมกับชีวิตประจำวัน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
ปีที่พิมพ์2548
ราคา300
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า188 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006684อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ