ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง
ผู้แต่งคนที่ 1มานิตย์ จุมปา
เลขเรียก342.06
เลขผู้แต่งม-ค
เล่มที่3
เลขมาตรฐานสากล9749980387
หัวเรื่อง1.กฎหมายปกครอง.
2.นิติกรรมทางการปกครอง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
ราคา140
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า256 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006799อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ