ชื่อเรื่อง60 ปี พระเจ้าอยู่หัว 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม
ผู้แต่งคนที่ 1วรทัศน์ วัชรวลี
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งว-ห
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9748814564
หัวเรื่อง1.ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ.
2.พุทธทาสกับสังคม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เจริญวิทย์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
ราคา350
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า360 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006860, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
006953, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ