ชื่อเรื่องเร็วไม่ว่าช้าให้เป็น
ผู้แต่งคนที่ 1ฮอเนอร์, คาร์ล
ผู้แต่งคนที่ 2กรรณิการ์ พรมเสาร์, ผู้แปล
เลขเรียก306
เลขผู้แต่งฮ-ร
เลขมาตรฐานสากล9749492970
หัวเรื่อง1.การใช้เวลาว่าง.
2.เวลา - - แง่จิตวิทยา.
3.การบริหารเวลา.
4.รูปแบบการดำเนินชีวิต.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ปีที่พิมพ์2549
ราคา300
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า319 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006868อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ