ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
ผู้แต่งคนที่ 1อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
เลขเรียก302.2
เลขผู้แต่งอ-ก
เลขมาตรฐานสากล9740318118
หัวเรื่อง1.การสื่อสาร.
2.การจูงใจ (จิตวิทยา).
ครั้งที่พิมพ์4
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
ราคา190
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า458 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006893อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ