ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
ผู้แต่งคนที่ 1พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
เลขเรียก294.382
เลขผู้แต่งพ-พ
เลขมาตรฐานสากล9747519099
หัวเรื่อง1.พระไตรปิฎก.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันลือธรรม
ปีที่พิมพ์2546
ราคา80
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า70 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006937อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ