ชื่อเรื่องการตามรอยพระยุคบาท โดย ทศพิธราชธรรม
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.315
เลขผู้แต่งพ-ก
เลขมาตรฐานสากล9744097515
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนา - - หัวข้อธรรม.
2.ทศพิธราชธรรม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
ปีที่พิมพ์2549
ราคา100
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า159 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007008อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ