ชื่อเรื่องฝึกนิสัยพัฒนางานให้สำเร็จ ใน 1 สัปดาห์
ผู้แต่งคนที่ 1สมิท, เจน
ผู้แต่งคนที่ 2อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, ผู้แปล
เลขเรียก658.4
เลขผู้แต่งส-ฝ
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9742123268
หัวเรื่อง1.การบริหาร.
2.ผู้บริหาร.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
ราคา98
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า115 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007031, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
007032, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ