ชื่อเรื่องเงินไหลมา
ผู้แต่งคนที่ 1วราภรณ์ สามโกเศศ
เลขเรียก332.024
เลขผู้แต่งว-ง
เลขมาตรฐานสากล9789749898109
หัวเรื่อง1.การเงินส่วนบุคคล.
2.การลงทุน.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
ราคา125
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า155 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007133อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ