ชื่อเรื่องธรรมะ 9 ตา
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.344
เลขผู้แต่งพ-ธ
เลขมาตรฐานสากล9749931912
หัวเรื่อง1.ธรรมะ (พุทธศาสนา).
2.พุทธศาสนา - - หลักคำสอน.
3.การดำเนินชีวต.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2549
ราคา265
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า394 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007143อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ