ชื่อเรื่องตัวกู - ของกู
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.344
เลขผู้แต่งพ-ต
เลขมาตรฐานสากล9749931335
หัวเรื่อง1.ธรรมะ (พุทธศาสนา).
2.พุทธศาสนา - - หลักคำสอน.
3.การดำเนินชีวต.
ครั้งที่พิมพ์4
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2549
ราคา139
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า198 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007145อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ