ชื่อเรื่องธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.344
เลขผู้แต่งพ-ธ
เลขมาตรฐานสากล9749931424
หัวเรื่อง1.ธรรมะ (พุทธศาสนา).
2.การดำเนินชีวต.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2549
ราคา155
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า194 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007146อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ