ชื่อเรื่องพระเจ้าของชาวพุทธ
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.344
เลขผู้แต่งพ-พ
เลขมาตรฐานสากล9789749985564
หัวเรื่อง1.ธรรมะ (พุทธศาสนา).
2.การดำเนินชีวต.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2550
ราคา155
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า214 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007147อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ