ชื่อเรื่องรู้ทันเล่ห์กิเลส
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.344
เลขผู้แต่งพ-ร
เลขมาตรฐานสากล9749985571
หัวเรื่อง1.ธรรมะ (พุทธศาสนา).
2.ความปรารถนา - - แง่ศาสนา.
3.การดำเนินชีวต.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2550
ราคา155
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า215 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007148อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ