ชื่อเรื่องพระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคี พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เลขเรียก895.914
เลขผู้แต่งส-พ
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9749681848
หัวเรื่อง1.หนังสืออนุสรณ์งานศพ.
2.ความสามัคคี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า22 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007163, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
007164, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
007165, ฉ.3อยู่หนังสือทั่วไป
007166, ฉ.4อยู่หนังสือทั่วไป
007167, ฉ.5อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ