ชื่อเรื่องแม่ พระในบ้าน
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียกอส.
เลขผู้แต่งพ-ม
หัวเรื่อง1.อนุสรณ์งานศพ.
2.นางยุวดี อินทรประสิทธิ์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า103 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007170อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ